Posts by: Viktor Iliev

Обуки за врснички едукатори за ментално здравје [модул 4,5,6]

Во второто полугодие продолжуваме со нова серија на обуки за ментално здравје за врсничките едукатори од основните и средните училишта и факултетите во Битола. За ова полугодие предвидени се модулите 4, 5 и 6. Во четвртиот модул учесниците се запознаа со дигиталната застапеност на темите кои се обработуваа во претходните три модули – анксиозноста, депресијата,

Read More

Обуки за врснички едукатори за ментално здравје [модул 1,2,3]

Во ноември и декември минатава година реализиравме серија на обуки на теми за ментално здравје за врсничките едукатори од основните и средните училишта и факултетите во Битола. Првиот модул на обуки за ментално здравје беше на темата за анксиозност и депресија. Според експертите од областа на психолошките науки, анксиозноста е состојба која се поврзува со

Read More

Инспиративно патување и градење врски на Конференцијата за кампови во САД

Од Виктор Илиев Ќе започнам со мојата длабока благодарност до ИМКА на САД за поканата за приклучување на меѓународна група на Конференцијата за кампување во САД. Овој собир ги надмина вообичаените очекувања, понудувајќи извонредно искуство заедно со моите колеги од Косово, Романија, Шпанија, Украина, Аруба, Порторико, Колумбија и Бразил. Пристапот на ИМКА на САД е

Read More

Истражување за пристојни работни места за млади

Во рамките на World YMCA сонуваме за свет каде сите млади луѓе ќе имаат пристап до пристојни работни места значајни за нив. За да го оствариме овој сон ние треба да ги сфатиме погледите и искуствата на младите луѓе. Со задоволство го лансираме истражувањето “Пристојни работни места за млади“, дизајнирано од млади за млади. Што

Read More

Почеток на врсничката школа за ментално здравје на деца и млади

Еден од најважните елементи на проектот е самата врсничката школа преку која е планирано да се направи значајно голем опфат на темата ментално здравје. Во втората половина на септември и октомври работевме на анимирање на образовните установи Битола со фокус на основните и средните училишта, како и факултетите. Исто така во овој период работевме на

Read More

Учество во програма за едукација за и поддршка на младински работници во поле на кариерно насочување

Од Јовче Крстески Водени од целта да понудиме поквалитетни сервиси за вработливост на младите, среќни сме што како членка на Сојузот за младинска работа имавме можност да учествуваме на две обуки за советници за кариерно насочување на младите и да научиме за две нови методологии. Едната од нив беше според методологијата „ProfillPASS – Започни ја твојата кариера!“ а

Read More

Повик за членови на група за поддршка за ментално здравје на лица од еднородителски семејства

Продолжуваме со групи за поддршка на лица кои доаѓаат од еднородителски семејства како дел од проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“. Предвидени се сесии за поддршка на лица од еднородителски семејства. Целта на формирањето на оваа група е да се овозможи давање поддршка во група на оваа категорија на граѓани во

Read More

Повик за членови на група за поддршка за ментално здравје на лица со попречености

Овој петок започнуваме со групите за поддршка на лица кои имаат лице со попреченост во своето семејство. Во рамките на проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“ работиме на формирање на групи за поддршка за групи на луѓе кои се со специфични проблеми во своето секојдневие, заради самата природа на нивните проблеми.

Read More

Повик за ЕКСПЕРТ за врсничка едукација на млади за МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ [ЗАТВОРЕН]

Имаме потреба од надворешен експерт, обучувач за врснички едукатори на млади на тема ментално здравје. За таа цел спроведуваме постапка со повик за прибирање на понуди. Доколку сте или познавате некој кој одговара на нашите потреби објаснети во техничката спецификација ве молиме контактирајте не согласно насоките во повикот. Во прилог на овој повик, објавуваме информации

Read More

Иницијатива за поттик на нашата мисија во Западен Балкан

Од 13-ти до 16-ти октомври, нашите претставници беа присутни на состанокот на Иницијативата за Западен Балкан, чиј домаќин е ИМКА Косово. Програмските сесии беа дизајнирани околу интеграцијата на мисијата и визијата на ИМКА од Македонија, Албанија, Косово и Србија и воспоставувањето на светла иднина заедно во рамките на нашето движење. Покрај претставниците на Иницијативата за

Read More