Програми

Младинска работа

Кампови

Девојките го водат светот (GLOW) и Младинскиот лидерски проект (YMLP) беа осумдневни, мултикултурни лидерски кампови во американски стил за млади девојки и момчиња, беа летни кампови кои промовираа лидерство, граѓански ангажман и пријателство.

Камповите обезбедуваа искуство од кое се учеше вклучувајќи личен развој, животна средина, можност за вработување на младите и зајакнување на младите. Покрај тоа, камповите даваа можности за кампување на отворено, тимска работа, учење на различни спортови и рекреација, уметничко изразување и други корисни и практични вештини.

GLOW и YMLP беа имплементирани од ИМКА Битола во партнерство со Мировниот корпус. Целосниот персонал беше составен од ИМКА, волонтери на Мировниот корпус и алумни на GLOW & YMLP. GLOW беше годишна летна програма која се одржуваше во Македонија од 2002 година на различни локации до 2019 година. ИМЛП беше годишна летна програма која се одржува во Македонија од 2006 година на различни локации до 2019 година. И двата кампа ги поттикнуваа младите лидери да создаваат позитивни промени во нивните заедници.

Влијанието на камповите беше интензивирано преку нашите волонтерски клубови сместени во различни места и градови низ земјата. Клубовите обезбедуваа места каде алумните од GLOW и YMLP можеа да го споделуваат она што го научиле на кампот со своите врсници преку месечни активности фокусирани на лидерство и локални акции. Клубовите беа развиени и управувани од ИМКА во партнерство на Мировниот корпус.

На ова поле соработуваме со World YMCA и YMCA Europe како дел од неколку меѓународни програмски групи како што се: Camping Program Group, со неформалната мрежа International Synergy Group како и со други организации.

Во минатото соработувавме регионално на Балканот. Балканскиот камп во Нимфео на Грчката ИМКА им овозможи на многу млади од регионот да научат за камповите на отворено и да се заљубат во кампувањето. Овој камп се одржуваше од 2002 до 2011 година и беше воден од грчки тим заедно со интернационален тим на кампери алумни од балканските ИМКИ.

Други можности за младите

Од формирањето на ИМКА во Македонија, ние ја промовираме младинската работа како наша централна активност. Драго ни е што по долги години нашата земја презеде чекори за признавање и вклучување на младинската работа како професија на еднакво ниво какои другите професии. Се презедоа неколку чекори за  вградување на младинската работа во државните закони, како и за обезбедување форми за образование за следните генерации. Ова се правеше паралелно и со владината иницијатива за отворање на неколку младински центри низ целата земја, каде што младите работници ќе можат дополнително да ги развиваат своите вештини и знаења.

Битола е еден од градовите каде што треба да биде отворен ваков младински центар. Ние соработуваме со локалната општина и со други младински невладини организации за да ја исполниме оваа цел. Мрежата Сојуз за младинска работа во која членуваме е чадор организација која ги надгледува овие процеси во земјата.

Преку различни видови меѓународни можности како што се обуки за личен и професионален развој, младински размени и краткорочни и долгорочни волонтерања, им овозможуваме на нашите млади луѓе да се стекнат и надграт со потребните знаења и вештини за развој на карактерот, за да можат подобро да одговорат на  предизвиците на денешнicata.

Преку ИМКА Европа ние сме вклучени во програмата Волонтерите за Европа.

Активно сме вклучени и во различни проекти преку програмата Еразмус+ на Европската Унија. Сите информации и можности може да се видат во Европскиот младински портал. За Македонците кои би сакале да волонтираат во ЕУ и земјите од програмата на ЕУ, постои и Eвропски Солидарен Корпус.

 

Општествена одговорност и развој на заедницата

Вклучено граѓанско општество и активен придонес од сите чинители во јавните политики и процеси е клучно за развојот на локалните заедници во кои живееме и на општеството воопшто.

Во оваа насока ИМКА Битола покрај признавањето за младинска работа, се вклучува и дава придонес и во областите за развој на релевантни младински политики и стратегии, имплементација на младински програми во училиштата преку зајакнување на младинското учество во одлучувањето, промоција на филантропијата преку промовирање на волонтерството и поттикнување корпоративна и општествена одговорност меѓу компаниите и граѓаните.

Во тој процес, покрај горенаведените мрежи, соработуваме и со други чинители на заедницата како што се: Коалиција на младински организации СЕГА, Мрежа за финансиска одржливост на ГО, основни и средни училишта, општини, компании, владини и локални институции.

Ги оспособуваме младите!