Поддршка за „Зелен Баир“

Неколку години по ред ИМКА ја поддржува иницијативата „Зелен Баир“ која се труди да ја реализира идејата за пошумување на делови од месноста наречена Баир во Битола. Тоа е област која се состои од оголени ридови кои настанаа од пожарот пред десетина години во овој дел од градот. Ова е четврта по ред ваква акција и овој пат беа засадени 200 зимзелени садници од црн бор. Во минатите три години беа засадени повеќе од 400 зимзелени садници во оваа област, од кои дел успешно се адаптирани и веќе го зазеленуваат просторот. Повеќе здруженија на граѓани и некои компании ја поддржуваат оваа иницијатива која се надеваме дека ќе продолжи да се случува и во иднина.

Претходниот ден беше направена едукативна презентација во Основното Училиште „Св. Климент Охридски“ во Битола на тема екологија и беа поделени комплети за одгледување на желади.

Повеќе инфо и фотографии од активностите може да погледнете тука и тука