Posts Tagged: Иницијатива Западен Балкан

Балканска стратегија на ИМКА

Иницијативите кои обединуваат и кои повикуваат на заедничко барање на решенија во интерес да се понудат поквалитетни и поодржливи програми за младите од регионот секогаш се должни за почит. Последнава декада ИМКА организациите во Западен Балкан се развиваа со несмален капацитет и стигнаа до ниво да нудат квалитетни програмски активности за младите во регионов. Но

Read More

Иницијатива за Западен Балкан на ИМКА

Иницијативата за Западен Балкан започна во периодот на пандемијата и со идеја за подобрување на самоодржливоста, доброто владеење и споделувањето идеи за стратешко финансирање како ИМКА групација во балканскиот регион. Водачите на ИМКА во Северна Македонија, Косово, Албанија и Србија одржуваат редовни состаноци на кои разговараат за заедничките стратегии и националните планови со цел да

Read More