Повик за членови на група за поддршка за ментално здравје на лица од еднородителски семејства

Продолжуваме со групи за поддршка на лица кои доаѓаат од еднородителски семејства како дел од проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“.

Предвидени се сесии за поддршка на лица од еднородителски семејства. Целта на формирањето на оваа група е да се овозможи давање поддршка во група на оваа категорија на граѓани во нашиот град и подигање на свеста за значењето на менталното здравје и да се унапреди истото.

Еднородителските семејства се соочуваат со различни предизвици. Во групите за поддршка, ќе се разговара за предизвиците се кои се соочуваат во секојдневното живеење и како тие се справуваат со тие предизвици. Учесниците ќе споделуваат искуства и информации со останатите, со цел подобрување на менталното здравје. Сите активности во групите за поддршка ќе бидат водени од лиценцирани психолози и советувачи. Учеството во групата е бесплатно.

Групите кои се во фаза на формирање ќе се случуваат еднаш до два пати месечно. Секој кој доаѓа, бил или е дел од еднородителско семејство може да се вклучи со пријавување на следниов емаил: project@ymca.mk или на телефон 072-556-386.

Проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“ на Младинска асоцијација ИМКА Битола се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 Reload2, која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП). Проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“ на Младинска асоцијација ИМКА Битола е кофинансиран од Општина Битола. Проектот е спроведуван од ИМКА во соработка со Порака Нова и Центар за човекови права Амос.

Прочитајте подолу за да дознаете повеќе за овој проект