Еразмус+ Младинска размена „Bike & Upcycle“

Од 2-10 октомври 2022 година во Битола, С. Македонија беше одржана оваа младинска размена со учесници од 🇭🇷 Хрватска, 🇩🇰 Данска, 🇧🇬 Бугарија и 🇲🇰 С. Македонија.

Учесниците на оваа размена се сретнаа со темите транспорт, животна средина, климатски промени и одржливост. Тие беа во можност да добијат длабоки увиди во состојбите на другите земји учеснички во оваа размена, со што им се овозможи прилика за споредба со ситуацијата во нивните матични земја. Размислувањето за сличностите и разликите со она што го слушаа од другите им помогна подобро да го разберат контекстот во кој што самите живеат. Работните методи се засноваа на принципи на неформално образование. Имаше различни работилници во затворен и отворен простор кои како игри за вовед, потоа игри за градење тим, предавања, имаше бура на идеи за различни прашања, студиски посети, филмски вечери и индивидуални и групни рефлексии. Методологијата за учење преку правење беше имплементирана на отворено – возење велосипеди во градот, поправка на велосипеди, дискусии и сликање мурали. Учесниците ротираа во различни групни активности како дигитален активизам, поправка на велосипеди и уметничко изразување.