Posts Tagged: ЕСЦ

Аплицирај за Европски Солидарен Корпус

Европскиот Солидарен Корпус ги зближува младите луѓе за да изградат поинклузивно општество, да ја поддржат ранливата група на граѓани и да одговорат на општествените предизвици. Европскиот солидарен корпус нуди инспиративно и моќно искуство за младите луѓе кои сакаат да помогнат, учат и развиваат. Отвора се повеќе и подобри можности кои опфаќаат широк спектар на области,

Read More