Posts Tagged: волонтерство

Моето искуство од една година во Холандија со ЕСК (Европскиот Солидарен Корпус)

Ако сте учествувале на каков било вид на волонтерска работа во кое било својство неизбежно сте прашани како или зошто би работеле платена работа без да бидете платени. Никогаш не е лесно да се објасни зошто или како некој одлучува да помине една година во странска земја за да служи како волонтер. Позитивните искуства, луѓето

Read More