Повик за ангажман на младински работник [ЗАТВОРЕН]

📢АНГАЖИРАМЕ МЛАДИНСКИ РАБОТНИК/ЧКА!
Бараме посветен младински работник/чка да се приклучи на нашиот тим! Ние сме организација посветена на промовирање на благосостојбата на младите луѓе во нашата заедница. Како младински работник, ќе играте клучна улога во развивањето и имплементацијата на програми кои ги поддржуваат младите луѓе во остварувањето на нивниот целосен потенцијал.

🙋ОДГОВОРНОСТИ:
👉Развивање и спроведување на ефективни програми за вклучување на млади луѓе во области како што се неформално образование, здравје, спорт, уметност или социјални услуги.
👉Градење позитивни односи со младите луѓе и давање насоки и поддршка за нивна поддршка да се справат со предизвиците.
👉Застапување на интересите и грижите на младите луѓе пред родителите, училиштата, општинските/владините агенции и други организации.
👉Соработка со други професионалци, како што се социјални работници, психолози и едукатори за да се осигурате дека младите ќе ја добијат најдобрата можна грижа и поддршка.
👉Оценка на ефективноста на програмите, прибирање фидбек и правење промени со цел подобрување на резултатите и адресирање на потребите на младите луѓе.
👉Водење точна и ажурна евиденција за програмските активности, напредокот на учесниците и резултатите.

🙋КВАЛИФИКАЦИИ:
👉Искуство со работа со млади луѓе во професионален аспект.
👉Познавање на развојот на децата и младите, нивните тековни проблеми и грижи и практики засновани на докази во младинската работа.
👉Одлични комуникациски и интерперсонални вештини со способност да се градат позитивни односи со младите луѓе и ефективно да се соработува со колегите и соработниците.
👉Ентузијазам за работа со млади луѓе и посветеност за промовирање на нивната благосостојба.
👉Тековни или завршени студии. Предност за студии во: социјална работа, советување, образование или поврзана област.

🔻 Ако барате можност да направите вистинска разлика во животот на младите луѓе и да придонесете за нашата заедница, сакаме да слушнеме од вас!
🔻 Ве молиме испратете ја вашата биографија и мотивационо писмо на contact@ymca.mk со назнака „апликација за младински работник“ до 12.03.2023.