Повик за ангажман на практикант

📢ИМКА објавува повик за вклучување на практикант/ка во канцеларијата во Битола

👉ПРОФИЛ:

• Желба за стекнување нови знаења

• Добро познавање на Microsoft Office и интернет пребарување

• Одлично познавање на македонски и средно на англиски јазик

👉ОДГОВОРНОСТИ:

• Веб истражување на потреби и можности за млади

• Пишување на проектни апликации

• Логистика во дневно работење и при организирање на настани

• Креирање на извештаи за организираните настани

🔻Период на практикаство: Јуни – Август 2023 (3 месеци)

🔻Ангажман: до 30 работни часови неделно

🔻Старосна граница: 18-29 години евидентирани во АВРСМ со минимум завршено средно образование кои немаат работно искуство

🔻Надомест: Месечен надоместок обезбеден од програмата за ПРАКТИКАНСТВО на АВРМ, се предвидува финансиска поддршка во износ од 11.000,00 денари месечно (со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход) за периодот за кој се извршува практичната обука.

✅Начин на пријавување: Вашето CV испратете го на contact@ymca.mk со назнака ПРИЈАВА за ПРАКТИКАНСТВО, најдоцна до 29.05.2023 год.

✅Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. ИМКА го задржува правото да го пролонгира на повикот доколку смета дека истото e потребно.