Posts by: nikolabt

ГЛОУ-ИМЛП Импакт Самит 2019

Превод наскоро

Read More

Младинското учество во иднината на образованието

Образованието е еден од најклучните елементи за градење на просперитетна иднина и подобро општество за младите. Созборовите на Нелсон Мандела ,,Образованието е најсилното оружје што може да го искористите за да ја промените иднината”. Иако често се дискутира за реформи во образованието, за разлика од најголемиот дел на други полиња кои доживеаа револуција поради технолошките

Read More

Волонтерски акции на ГЛОУ-ИМЛП клубовите (есен) 2019

Превод наскоро

Read More

ДАЛИ ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ГО ЗБОРУВААТ ИСТИОТ ЈАЗИК?

Значи Владата и Општините да го расчистат патот со подобрување на законите и прописите, да го подобрат законот за донации и спонзорства, да ја намалат бирократијата во граѓанскиот свет, здруженијата пак да го поедностават речникот со цел да бидат разбрани, а бизнисите да вложат во средината од која го прават својот профит! Обука Во периодот

Read More