Posts Tagged: нлп

Успешен НЛП тренинг Во Пловдив!

Од Јове Крстески Познато е дека невро-лингвистичкото програмирање (НЛП) е методологија која ја истражува динамичната врска помеѓу јазикот, невролошките процеси и моделите на однесување. Тоа е разновиден пристап кој нуди разбирање на човековото однесување, комуникација и личен развој, а исто така и практични техники за подобрување на личниот раст, подобрување на комуникацијата и донесување позитивна

Read More

НЛП: Отклучување на потенцијалот на умот

Од Сузи Гроздановска Невро-лингвистичко програмирање (НЛП) е психолошки пристап кој ја истражува врската помеѓу невролошките процеси, јазикот и моделите на човековото однесување. Развиен во 1970-тите од Ричард Бандлер и Џон Гриндер, НЛП привлече значително внимание и во доменот на академска како и во сферата на самопомош, но и во психологијата. Кон крајот на летото 2023

Read More