Обуки

Интернационална младинска програма

Преку разни видови на интернационални можности како што се: обуки за личен и професионален развој, младински размени и краткорочен и долгорочен волонтерски сервис им овозможуваме на младите да се стекнат и надградат со потребни знаења и вештини и да се развиваат како личности со цел да можат подобро да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат.

Во оваа област соработуваме со World YMCA и YMCA Europe како дел од неколку меѓународни програмски групи како што се: Програмската група за кампови, Волонтери за Европа, со неформалната мрежа Меѓународна синерџи група, како и со други организации.

Со мисија до младински лидери

Документи