#Ментално здравје

Повик за членови на група за поддршка за ментално здравје на лица со попречености

Овој петок започнуваме со групите за поддршка на лица кои имаат лице со попреченост во своето семејство. Во рамките на проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“ работиме на формирање на групи за поддршка за групи на луѓе кои се со специфични проблеми во своето секојдневие, заради самата природа на нивните проблеми.

Read More

Повик за врснички едукатори за ментално здравје [ЗАТВОРЕН]

Доколку се интересирате за подобрување на благосостојбата на ментално здравје за вас и вашите врсници ве повикуваме да се вклучите во нашата програма за врсничка едукација. Што нудиме Програма за врсничка едукација за подобрување на ментално здравје ќе се имплементира во текот на целата учебна 2023/2024 година. Истата ќе вклучи 58 врснички едукатори од Битола

Read More

Менталното здравје како особено важна тема за младите оди во етер

Преку врсничка едукација за работа со млади и иницирање групи за поддршка за работа со возрасни, овој проект има за цел да воведи докажани методи на работа кога се соочуваме со предизвикувачки прашања и/или теми. Врсничката едукација игра клучна улога во зајакнувањето на младите и поттикнувањето на развојот на заедницата, мисија што е темелно усогласена

Read More

ПРОЕКТ: Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади

Проектот доаѓа како логичен резултат на тоа што во Битола не е обработена темата на менталното здравје на систематски начин, туку само ад-хок и краткорочно. Дополнително на ова и пред Ковид, но особено сега, гледаме огромна потреба да се обезбеди поддршка пред се на нашите млади, но и други ранливи категории на граѓани (самохрани родители

Read More

Обука во Пловдив за НЛП: отклучување на потенцијалот на умот

Од Јове Крстески Познато е дека невро-лингвистичкото програмирање (НЛП) е методологија која ја истражува динамичната врска помеѓу јазикот, невролошките процеси и моделите на однесување. Тоа е разновиден пристап кој нуди разбирање на човековото однесување, комуникација и личен развој, а исто така и практични техники за подобрување на личниот раст, подобрување на комуникацијата и донесување позитивна

Read More

Врсничка едукација за ученици од основни и средни училишта

Активностите во проектот “Стоп за дискриминација на лицата со попреченост” во мај и јуни влегоа во следна фаза со примена на стекнатото знаење и спроведување на врснички едукации во вклучените основни и средни училишта во Битола. Обучените врснички едукатори ги одржаа сите испланирани презентации за нивните врсници во училишта каде учат. Анастасија ја одржа својата

Read More

Работилници за врснички едукатори и образовни асистенти – Проект: стоп за дискриминација

За време на нашите досегашни активности се одржаа четири работилници за ученици, една за образованите асистенти во училиштата кои се вклучени и една за стручните психолошко – педагошки служби. На четирите работилници учествуваа 12 ученици кои беа спремани да ја преземат улогата на врснички едукатори на темата недискриминација на лица со попреченост. Темите кои ги

Read More

Стоп за дискриминацијата на лицата со попреченост

Во партнерство со Порака Нова започнавме 7-месечна кампања (од февруари до август 2023 година) против дискриминацијата на лицата со попреченост. Овој проект е фокусиран на подигање на свеста за оваа дискриминација (постоење, препознавање и спречување од дискриминација) во училиштата меѓу учениците и стручните служби на училиштата, како и за промовирање на законските процедури во случај на пријавување

Read More