@Тековни активности

Повик за практиканти преку програмата World University Service

Доколку сакате да стекнете практично искуство за подобрување на вашите вештини и шансите за вработување, тогаш оваа програма е за вас!Вклучете се во ИМКА Битола преку програмата за практиканти на WUS (World University Service)Период на практикантство: Окт.2023-Март2024 (6 месеци)Ангажман: 30 раб.часа неделно. Може да аплицираат студенти од државните универзитети кои се:Во последната фаза од студиите

Read More

330 млади во 4 месеци вклучени во ИМКА+HP програма

После 4 месеци испорака на активностите поврзани со курсевите за дигитално образование на ИМКА во соработка со HP би сакале да споделиме со вас дел од наодите од евалуациите кои ги пополнуваат учесниците. Среќни сме од фидбекот кој го добиваме од учесниците кои ги опишуваат курсевите како лесни за следење, интересни, интерактивни, би ги препорачале

Read More

Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади

Со проектов сакаме да воспоставиме врсничка школа за зачувување на менталното здравје на децата и младите која ќе се базира на принципите на неформално образование. Работилниците за врсничка едукација ќе се одвиваат на две локации, во просторот на Младинскиот Центар во Битола и во училиштата и факултетите каде понатаму ќе биде и имплементирана до крајните

Read More

Врсничка едукација за ученици од основни и средни училишта

Активностите во проектот “Стоп за дискриминација на лицата со попреченост” во мај и јуни влегоа во следна фаза со примена на стекнатото знаење и спроведување на врснички едукации во вклучените основни и средни училишта во Битола. Обучените врснички едукатори ги одржаа сите испланирани презентации за нивните врсници во училишта каде учат. Анастасија ја одржа својата

Read More

Наоди од мониторинг: Битола – Вело град

Во периодот февруари-мај го спроведуваме проектот за мониторинг на предизборни ветувања. Следејќи ги нашите активности со цел поттикнување на зелени решенија и одржлива заедница ја следиме темата за изградба на велосипедска инфраструктура. Во прилог се активностите по месеци: Февруари: Истражување на предизборни ветувањаИстражувањето на предизборни ветувања беше низ онлајн етерот следејќи поранешни медиумски објави, изјави

Read More

Отворање на младински центар во Битола

Со задоволство го објавуваме свеченото отворање на нашиот сосема нов младински центар, енергичен, креативен, едукативен простор дизајниран да ги негува и да ги зајакне младите умови на нашата заедница. Оваа значајна пригода означува значајно достигнување во нашата посветеност да обезбедиме ваква средина за нашите млади, каде што тие можат да ги истражат своите интереси, да

Read More

Работилници за врснички едукатори и образовни асистенти – Проект: стоп за дискриминација

За време на нашите досегашни активности се одржаа четири работилници за ученици, една за образованите асистенти во училиштата кои се вклучени и една за стручните психолошко – педагошки служби. На четирите работилници учествуваа 12 ученици кои беа спремани да ја преземат улогата на врснички едукатори на темата недискриминација на лица со попреченост. Темите кои ги

Read More

Повик за ангажман на практикант

ИМКА објавува повик за вклучување на практикант/ка во канцеларијата во Битола ПРОФИЛ:• Желба за стекнување нови знаења• Добро познавање на Microsoft Office и интернет пребарување• Одлично познавање на македонски и средно на англиски јазик ОДГОВОРНОСТИ:• Веб истражување на потреби и можности за млади• Пишување на проектни апликации• Логистика во дневно работење и при организирање на

Read More

Преглед на програмата и можностите за дигитално образование на HP & YMCA

Целта на соработката меѓу HP и ИМКА е да се користи технологијата на добар начин, да се постигне дигитална инклузија преку овозможување пристап до технологија и дигитално образование до секој на лесен и интересен начин. Курсевите се направени од експерти во своите области од компанијата HP а спроведувани од младински работници на ИМКА. Сметаме дека

Read More

Курсеви за дигитално образование на HP LIFE во Битола

Можности за дигитално образование во Битола Како дел од долгорочна соработка на ИМКА и HP овој април започнавме со одржување на курсеви за дигитална писменост за младите од нашиот град. Курсевите се направени од експерти во своите области од компанијата HP а спроведувани од младински работници на ИМКА. Сметаме дека овие курсеви се корисни за

Read More