Обуки

ДАЛИ ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ГО ЗБОРУВААТ ИСТИОТ ЈАЗИК?

Значи Владата и Општините да го расчистат патот со подобрување на законите и прописите, да го подобрат законот за донации и спонзорства, да ја намалат бирократијата во граѓанскиот свет, здруженијата пак да го поедностават речникот со цел да бидат разбрани, а бизнисите да вложат во средината од која го прават својот профит! Обука Во периодот

Read More