#Мрежи

Учество во програма за едукација за и поддршка на младински работници во поле на кариерно насочување

Водени од целта да понудиме поквалитетни сервиси за вработливост на младите, среќни сме што како членка на Сојузот за младинска работа имавме можност да учествуваме на две обуки за советници за кариерно насочување на младите и да научиме за две нови методологии. Едната од нив беше според методологијата „ProfillPASS – Започни ја твојата кариера!“ а другата  според методологијата „Sport for

Read More

Иницијатива за поттик на нашата мисија во Западен Балкан

Од 13-ти до 16-ти октомври, нашите претставници беа присутни на состанокот на Иницијативата за Западен Балкан, чиј домаќин е ИМКА Косово. Програмските сесии беа дизајнирани околу интеграцијата на мисијата и визијата на ИМКА од Македонија, Албанија, Косово и Србија и воспоставувањето на светла иднина заедно во рамките на нашето движење. Покрај претставниците на Иницијативата за

Read More

Обука за консултанти во рамките на проектот „Мерење влијание: со, за и од младински организации“

Обуката се одржа од 20 до 24 септември 2023 во живописното опкружување на Лувен-ла-Нев, Белгија, а 28 лидери од 25 различни земји беа опремени со вештини за истражување, неопходни меки вештини за организирање и водење на истражување, како и општи консултантски вештини. На учесниците им беше даден преглед на различни алатки за собирање податоци, вклучувајќи,

Read More

Повторно обединување на Институтот за мировна едукација во Светата земја

Од Виктор Илиев Помина доста време од моето последно учество на некои од сесиите на Институтот за мировна едукација. Како алумни од 2015 година бев поканет да се приклучам на овој настан и да продискутираме за алатките, методите и искуствата од претходниот период. Местото на настанот беше Светата земја која исто така обезбеди дополнителен контекст

Read More

Балканска стратегија на ИМКА

Иницијативите кои обединуваат и кои повикуваат на заедничко барање на решенија во интерес да се понудат поквалитетни и поодржливи програми за младите од регионот секогаш се должни за почит. Последнава декада ИМКА организациите во Западен Балкан се развиваа со несмален капацитет и стигнаа до ниво да нудат квалитетни програмски активности за младите во регионов. Но

Read More

Годишно собрание на СМР

  Редовното годишното собрание на Сојузит за Младинска Работа се одржа на 9 и 10 мај 2022 во Скопје. Секретаријатот, Управниот одбор и делегатите од нашите членки разговараа на повеќе точки важни за работата на Сојузот за младинска работа и за развојот на младинската работа во нашата држава.  Беше усвоен стратешки план кој ќе го насочи работењето

Read More

Иницијатива за Западен Балкан на ИМКА

Иницијативата за Западен Балкан започна во периодот на пандемијата и со идеја за подобрување на самоодржливоста, доброто владеење и споделувањето идеи за стратешко финансирање како ИМКА групација во балканскиот регион. Водачите на ИМКА во Северна Македонија, Косово, Албанија и Србија одржуваат редовни состаноци на кои разговараат за заедничките стратегии и националните планови со цел да

Read More