#Мрежи

Балканска стратегија на ИМКА

Иницијативите кои обединуваат и кои повикуваат на заедничко барање на решенија во интерес да се понудат поквалитетни и поодржливи програми за младите од регионот секогаш се должни за почит. Последнава декада ИМКА организациите во Западен Балкан се развиваа со несмален капацитет и стигнаа до ниво да нудат квалитетни програмски активности за младите во регионов. Но

Read More

Годишно собрание на СМР

  Редовното годишното собрание на Сојузит за Младинска Работа се одржа на 9 и 10 мај 2022 во Скопје. Секретаријатот, Управниот одбор и делегатите од нашите членки разговараа на повеќе точки важни за работата на Сојузот за младинска работа и за развојот на младинската работа во нашата држава.  Беше усвоен стратешки план кој ќе го насочи работењето

Read More

Иницијатива за Западен Балкан на ИМКА

Иницијативата за Западен Балкан започна во периодот на пандемијата и со идеја за подобрување на самоодржливоста, доброто владеење и споделувањето идеи за стратешко финансирање како ИМКА групација во балканскиот регион. Водачите на ИМКА во Северна Македонија, Косово, Албанија и Србија одржуваат редовни состаноци на кои разговараат за заедничките стратегии и националните планови со цел да

Read More