Calendar


Jan 2 2020 – Dec 31 2021 all-day YMCA Bitola
ИМКА Битола ти нуди можност за волонтирање и во Европа! Европскиот Солидарен Корпус (поранешниот Европски Волонтерски Сервис) е програма на Европска Унија која им овозможува на млади помеѓу 17-30 години да волонтираат во странство од[...]
Jan 7 – Mar 8 all-day Olde Vechte Foundation
ПОВИКОТ Е ЗАТВОРЕН!!! Wider Horizon е краткорочен ЕСК проект кој е организиран од страна на Олде Вехте фондацијата, во Омен, Холандија. На овој ЕВС ќе волонтирате од понеделник до петок, вкупно 36 часа. На едно[...]
Oct 19 – Oct 23 all-day Leusden, The Netherlands
Empowering Summer Camp for Youth Leaders is postponed to October! Empowering Summer Camp Youth Leaders (ESYL for short) is a short training course, hosted by YMCA Netherlands, to strengthen the YMCA summer camp work in[...]