Бидете дел од нашата организација

За нас

Наша цел и мисија

Оспособување на младите луѓе и развивање на вродениот потенцијал кој тие го поседуваат преку обезбедување на вештини и знаења неопходни за да станат активни лидери во нивните средини. Ова се прави преку искуствено образование кое промовира разноликост, гради академски и социјални вештини кај младите.

00+

Проекти

00+

Волонтери

00+

Донации

00+

Кампови

Partners

Peace-Corps-VertBlue

Со мисија до младински лидери

Документи