Monthly Archives: March 2018


Во саботата на 24 март, ИМКА Битола беше домаќин на годишната обука пред кампoвите ГЛОУ и ИЛМП за нашиот персонал и советници. Сè на сè, 55 камп персонал и 15 обучувачи се собраа во средното училиште НОВА во Скопје за да се запознаат со своите работни позиции и одговорности како […]

Воведна обука за персонал на кампови 2018