Monthly Archives: September 2017


1
Група на дечки од Македонија се собравме и заминавме на младинска размена во Холандија, тоа бевме јас, Пеце, Јане, Александра и Кристијан (ги има на сликите подолу, ќе ги видите). Пред ова, нормално, се случи АПВ настанот на кој се спремaвме сите ние што бевме лидери на групи  кој која […]

Природно