Monthly Archives: June 2016


ЕСИЛ е кратенка од англиското “Empowering Summercamp Youth Leaders”, и ова е второто негово издание. Претходното може да се види тука. Мај 2016, месец на неповторливи моменти, многу нови усвоени знаења и бесценето искуство кое ќе остане во мене засекогаш. Не беше обично патување, туку можност да се пронајдам себеси, […]

ЕСИЛ 2