Monthly Archives: May 2016Оваа година имавме можност да отидеме на размена во швајцарија.Размена со која ги проширивме  нашите погледи кон дискриминацијата. Како да ја спречиме,од каде произлегва , со шо се карактеризира итн. Покрај ова видовме друг начин на предавање. Начин кој е доста интересен и многу ефективен. Се здруживме со другите деца […]

Уште една размена во Троген