Monthly Archives: February 2016


Моето двегодишно патување како волонтер од Мировен Корпус во ИМКА Битола беше исполнето со пријателства, забава, фрустрации и надеж за иднината и за цело тоа прекрасно искуство сум многу благодарна. Во светот на Мировниот Корпус денот кога се доделуваат волонтерските местата е навистина возбудлив. На мојот плик пишуваше „Синди Соренсен, […]

Моето волонтерско искуството во ИМКА


Во нашата обука имавме можност да се запознаеме со поимот дискриминација и воедно да научиме како да се справиме со неа. Во една од вежбите имавме можност од 13 луѓе/семејства да избереме само 5 со кои би сакале да живееме. Преку неа научивме дека не треба да ги дискриминираме ромите, […]

Обука во детското село на Песталоци