Monthly Archives: June 2015


Двајца членови на ИМКА Битола – Александра Цингаровска и Славица Петковска, учествуваа на обука за организирање на проекти, која што се одржа од 22 до 28 Февруари 2015 год, во Фондацијата Олде Вехте, Омен, Холандија. Еве што имаат тие да кажат во врска со обуката. НотифаИ: Кои се вашите впечатоци […]

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИДЕИТЕ ВО ПРАКСА – ЕРАЗМУС+ ОБУКА


Единаесет различни држави, четириесет и пет млади луѓе на возраст од 18-30 години, единаесет волонтерски лидери и два фасилитатори создадоа неверојатни дванаесет дена во Олде Вехте во Омен, Холандија. Обуката Европа Експрес беше интернационална младинска размена фокусирана на вработливоста и волонтирањето, како и поврзаноста меѓу нив. Фондацијата Олде Вехте работи како […]

НЕОЧЕКУВАНИ КОНТАКТИ, НЕОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ