Monthly Archives: March 2015


Меѓукултурната соработка меѓу учениците во основните училишта  ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ и ОУ „Гоце Делчев“ стана составен дел од нивните годишните училишни планови. Учениците, наставниците и родителите сите сложно го градат мостот на соработка и разбирање. ИМКА Битола како партнер организација уште повеќе ја зголемува улогата во зацврстувањето на соработката меѓу […]

ЗАЦВРСТУВАЊЕТО НА МУЛТИКУЛТУРНАТА СОРАБОТКА ПРОДОЛЖУВА ДА СЕ ОСТВАРУВА И ПОНАТАМУ


Во месец октомври 2014, во Букурешт, сивиот бисер на Европа, се одржа еднонеделна обука наречена „Волонтер денес – вработен утре“. Целта на обуката беше да го зголеми квалитетот на проектите во Европскиот Волонтерски Сервис (ЕВС), со акцент да се намали невработеноста кај младите. Обуката беше од особено значење за кариерното […]

ВОЛОНТЕР ДЕНЕС – ВРАБОТЕН УТРЕ !