Monthly Archives: July 2014


На 6 Јуни 1844 година се роди ИМКА. 170 години подоцна идеите и слободата на изразување на младите се зачувани и документирани и основа на една нова организација. Од самото формирање па наваму, идејата на Џорџ Вилијамс како основач и уште 12 негови следбеници ги помина границите на татковината на […]

170ти ЈУБИЛЕЈ НА ИМКА – СВЕТСКИ ПРЕДИЗВИК 2014


Да се биде независен, да се биде слободен, да се вивнеш до ѕвездите и да се вратиш исполнет со ѕвездена прашина. Тоа е сјајот на чувството кога ќе се вратиш од кампување. И тоа не било какво кампување – Младински Лидерски Камп (ИМЛП) што оваа година се одржа во Крушево […]

ИМЛП камп 2014


Интересен напредок на настаните од претходната објава на блогот кога сме на темата за возење точак. Активностите со екскурзиите со точаци беа завршени во есента по што следуваше едно истражување за расположливите паркинзи пред јавните институции во Битола. Тоа покажа дека во градот имаме 426 места за паркинг. Но, ако […]

БИТОЛА НА ТОЧАКНаставниците преку цела година ги оценуваат учениците, но дали учениците имаат шанса барем еднаш во годината да ги оценат наставниците и на тој начин да се согледа кој е моделот на наставник кој го сакаат учениците? Живееме во период во кој во училиштата цело време се воведуваат „новини“. Но што […]

ДАЛИ НЕКОЈ ГИ СЛУША УЧЕНИЦИТЕ?