Monthly Archives: May 2014


На мое огромно задоволство од страна на Американскиот Мировен Корпус во Македонија бев поканета да учествувам на обука заедно со нашиот волонтер од Америка, Синди Соренсен. Обуката беше наменета за волонтерите и за нас соработниците за да ги зацврстиме меѓусебните работни односи и капацитети со цел да вложиме што повеќе за […]

10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА АНГАЖИРАТЕ ВОЛОНТЕР ОД МИРОВНИОТ КОРПУС