Monthly Archives: April 2014


Граѓанска организација, невладина организација (НВО), непрофитна организација – овие се слични термини кои често се користат наизменично со незначителна разлика. Но, кои се разликите и сличностите меѓу граѓанските организации во Битола? Или уште поважно која е иднината на граѓанските организации во Битола? Граѓанските организации се составени од луѓе кои се […]

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО БИТОЛА


Ова лето, во периодот од 17 – 24 август, во одморалиштето „La Cascanide“ – ИМКА Лоара, во близина на градот Лион ќе биде одржан работен камп во кој ќе бидат вклучени учесници од три земји и тоа: Франција, Германија и Македонија. Приказната за соработка започна со една посета на Франција […]

ПРИКАЗНА ЗА ЕДНА СОРАБОТКА КОЈА ВЕТУВА МНОГУ – ЛЕТЕН РАБОТЕН ...


Дали некогаш сте имале можност да бидете дел од процесот на учење низ обуки кои резултирале со реални остварувања на проектни идеи и соработки на прекугранично ниво? Искуството е неверојатно! Една од предностите е тоа што имате подолг ангажман,  патување и интеракција со луѓе од соседна држава. Токму долготрајноста на […]

УСПЕАВМЕ ДА ГИ ПОМЕСТИМЕ ГРАНИЦИТЕОткако Република Македонија е кандидат – членка на ЕУ, Коалицијата за младински организации СЕГА е одговорна за младинските прашања и младинските претставници на државно ниво поради што беше поканета да биде дел од овој голем настан. Јас имав привилегија да присуствувам на Европската младинска конференција во Грција од 10 до […]

ЕУ МЛАДИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ